که را روی این دستها می برند؟

شعری برای شهید بابایی


خدایا مگر عشق را می برند؟
کسی نیست آیا که گوید به من
تن بی کفن را کجا می برند؟
چه در مخملی سبز پیچیده اند
که او را به باغ خدا می برند؟
به دوش نسیم سحرگاه عشق
شهید مرا تا کجا می برند؟
من و کوچه سرد و غمگین تو
تو را از نگاهم چرا می برند؟
چرا خون نگریم مگر می شود
عزیز مرا سر جدا می برند

/ 0 نظر / 8 بازدید