عشق به خمینی عشق به تمام خوبی هاست...

امام آمد

به فریــــــادم رس ای پیر خـــرابات               به یک جرعه جوانم که پیرم

به گسیوی تو خوردم دوش سوگند              که من از پای تو سر برنگیرم

/ 4 نظر / 9 بازدید
نجمه

شیشه عطر بهار ، از لب پنجره عشق زمین خورد شکست ، و هوا پرشده از بوی خدا . همه جا آیت اوست دیدنش آسان است ، سخت آن است که نبینی او را . دهه فجر مبارک[گل][گل][گل] بسیار زیبا[دست][دست][دست] اگ وقت کردید به منم سری بزنید ممنو...[لبخند]

سلام پسر خاله خوبی کجایی؟

محمد

سلام پسر خاله خوبی کجایی؟