صرفا. جهت اطلاع

رعایت ادب نشانه ی شخصیت شماست !!! مسلمانان باید این 9 سوال را از تمام جهان بپرسند... وقتی یک راهبه سر تا پایش رو می پوشاند ، او زندگی اش را در راه خدا نثار کرده . اما وقتی یک دختر مسلمان همین کار را میکند او مورد محدودیت قرار گرفته . وقتی یک زن غربی در خانه میماند تا... به زندگی و بچه هایش برسد . کل جامعه بخاطر این گذشت برای او احترام قائلند . اما اگر زن مسلمان این کار را بکند او مورد ستم واقع شده است . دانشگاه ادعا می کند که دانشجویان حق دارند مطابق با میل خود لباس بپوشند و آزاد باشند . اما دختر مسلمان حق ورود با حجاب را ندارد! وقتی بچه ای وقتش را صرف چیزی می کند . او با دقت و با استعداد است . اما اگر وقتش را صرف اسلام کند او بیچاره و درمانده است . وقتی شخصی زندگی اش را صرف کمک به دیگران میکند یک انسان شریف است و همه به او احترام می گذارند . اما وقتی یک فلسطینی از مرگ برادرش جلوگیری میکند ، از تجاوز به مادرش جلوگیری میکند از خراب شدن خانه اش جلوگیری می کند .... او یک تروریست است ! وقتی یک یهودی فردی را می کشد ، هیچ اسمی از دین او به میان نمی اید . اما اگر از مسلمانی جرمی سربزند ، این اسلام است که به دادگاه و محاکمه کشیده شده می شود! وقتی مشکلی پیش میاید هر راه حل موجودی مورد استقبال قرار میگیرد. اما وقتی راه حل مسئله ای در اسلام و قران آمده باشد ، همه گوش ها کر و همه چشم ها کور می شوند . اگر کسی خطایی بکند خودش مقصر است اما اگر مسلمانی خطایی بکند ، اسلام مقصر است . همه آنچه را که در روزنامه های غربی نوشته میشود باور می کنند ، اما بدون نگاهی کوتاه به قرآن ، همه چیز آنرا زیر شک و سوال می برند!!! شاید هم باید اول از خودمان بپرسیم...

/ 0 نظر / 9 بازدید