هفته دفاع مقدس مباکباد

قاصد
کوله پشتی و وصیت نامه اش را به من دادند تا خبر شهادت اش را به خانواده اش برسانم.
- آقا دنبال این آدرس می گردم. منزل آقای سبحانی...؟
پیرمرد با تعجب اول یک نگاه به من و بعد نگاهی به آدرس انداخت.
- خونشون از اینجا رفته. دیگه نیستن. رفتن سفر.
- کی رفتن؟ کجا رفتن؟ خبر مهمی واسشون دارم. میشه آدرس جدیدشون رو بدید.
- تازه رفتن. چند شب پیش. همهشون با هم رفتن. بعد از آژیر قرمز. آدرس و بنویس؛ بهشت زهرا. مزار شهدا. قطعه ...25

/ 0 نظر / 2 بازدید