علمدار

درس‌هایی از امیرمؤمنان(ع)

از زندگی امیرالمؤمنین(ع) درس بگیرید

آن چیزى که در میان رفتارهاى امیرالمؤمنین - که شامل همة خصلت‌هاى نیک یک انسان و یک زمامدار است - انسان مشاهده میکند و برترینِ این خصوصیات براى امروز ماست، مسئلة بصیرت‌بخشى و بصیرت‌دهى به کسانى است که نیاز به بصیرت دارند؛ یعنى روشن کردن فضا. در همة ادوار، این شجاعت بى‌پایان، این فداکارى عظیم، در خدمت آگاه کردن مردم، عمق دادن به اندیشة مردم و ایمان مردم به کار رفته است.

نهیب امیرالمؤمنین(ع) را فراموش نکنید

در جنگ صفین وقتى طرف مقابل که احساس میکرد دارد شکست میخورد، براى اینکه جنگ را متوقف کند، قرآنها را سر نیزه کرد، یک عده‌اى آمدند دور امیرالمؤمنین را گرفتند و فشار آوردند که باید تسلیم شوى و جنگ را تمام کنى؛ اینها قرآن را مطرح کردند. کار مزورانه‌اى بود، کار عجیبى بود. حضرت فرمود: شما اشتباه میکنید؛ شما اینها را نمیشناسید. این کسانى که امروز قرآن را به عنوان حَکم مطرح میکنند، به قرآن اعتقاد ندارند. من اینها را میشناسم. «انّى عرفتهم اطفالا و رجالا»؛ من دورة کودکى اینها را دیدم، دورة بزرگى اینها را هم دیدم. «فکانوا شرّ اطفال و شرّ رجال»؛ بدترین‌ها بودند. اینها به قرآن اعتقادى ندارند. وقتى در تنگنا گیر میکنند، قرآن را مطرح میکنند. البته آنها گوش نکردند، اصرار ورزیدند و دنیاى اسلام خسارتش را خورد.

... امیرالمؤمنین(ع) در آن لحظة فریب و فتنه، به دوستان خود نهیب میزند: «امضوا على حقّکم و صدقکم»؛ این راه حقى که در پیش گرفتید، این حرکت صادقانه‌اى که دارید انجام میدهید، این را از دست ندهید و رها نکنید؛ با حرفهاى فتنه‌گران و فتنه‌انگیزان، در دل شما تزلزل به وجود نیاید؛ «امضوا على حقّکم و صدقکم»؛ راهتان راه درستى است. خاصیت دوران فتنه - همان طور که بارها عرض کرده‌ایم - غبارآلودگى است، مه‌آلودگى است. نخبگان گاهى دچار خطا و اشتباه میشوند. اینجا شاخص لازم است. شاخص، همان حق و صدق و بیّنه‌اى است که در اختیار مردم قرار دارد. امیرالمؤمنین مردم را به آن ارجاع میداد. امروز ما هم محتاج همان هستیم.

... خیلى اوقات انسان مشاهده می‌کند که تودة مردم حقایق را از بعضى از خواص و نخبگان بهتر مى‌بینند و بهتر می‌فهمند؛ چون تعلقاتشان کم‌تر است. این از نعمت‌هاى بزرگ است. ...

/ 2 نظر / 7 بازدید
علی

سلام پسر خاله خوبی ممنونم به من سر زدی متشکرم

زهره

بلوگ جالبيه راستي نظرتون در مورد لينك چيه حبر بدين [گل][گل] www.basijbabasirat.blogfa.comاينم آدرس بلوگ دومم[خداحافظ]