کوله پشتی 3

شهدا و کشته‌ها

من عقیده داشتم جنازه شهید بو نمی‌گیرد. تصمیم گرفتیم تحقیق کنیم. رفتیم سر جنازه شهدای خودمان و کشته‌های بعثی. تاریخ کشته شدن هر دو هم یکی بود. جنازه بعثی از 150 متری باید جلوی بینی را می‌گرفتی و به هر جایش دست می‌زدی خاکستر می‌شد. و چهره‌اش هم طوری بود که می‌فهمیدی با درد و فشار مرده است. اما یکی از شهدای خودمان را من بینی‌ام را گذاشتم روی پیشانی‌اش. معطر نبود، ولی بو هم نمی‌داد. چهره‌اش هم بسیار آرام بود؛ مثل کسی که خوابیده است.

/ 1 نظر / 2 بازدید
علی

سلام پسر خاله اینترنتم درست شد از امروز هستم دیگه زود زود میام