بهارانه..¤ كاش مي شد نغمه هاي دل انگيز پرندگان بهاري را براي روزهاي بي زمزمه ي زمستان ذخيره كرد!
مثل قوت تابستان كه براي زمستان گذاشته مي شود!
¤ سوت بلبلي را آنقدر خوب مي زنم كه صاحبان گل خانه ها و پرنده فروش ها برايم سر و دست مي شكنند!
¤ گل براي بخشش رنگ و بويش اراده نمي كند تصميم كاسبكارانه نمي گيرد، عاشق براي عشق ورزي!
¤ بوي خوش هميشه رهاتر و جلوتر از روي خوش به ديگران مي رسد!
¤ بهار همان بهانه اي است كه باعث مي شود طبيعت اميدش را در دل زمستان هم از دست ندهد، دوست داشته شدن همان بهانه اي است كه همه را به زندگي اميدوار مي كند!
¤ پرنده پير وصيت كرد پروازها و آرزوهاي قضا شده اش را كه به تعويق افتاد به جا آورند و ادا كنند.
¤ خورشيد به خوش رنگي رنگين كمان غبطه مي خورد و رنگين كمان به ماندگاري خورشيد!
¤ لبخندت رنگين كماني است كه آفتاب نگاهت را با باران چشمت آشتي مي دهد!
¤ تنهايي هيچ وقت حاضر نشد با من و تو عكس سه نفره و يادگاري بگيرد!
¤ با سوت بلبلي زمستان بهار نمي شود!
¤ بلبل آرزو مي كند كاش حداقل قفسش را در گل خانه آويزان كنند!
¤ فواره مثل مادري بچه هايش را قطره قطره هوا مي كند و با شوق دوباره در آغوششان مي گيرد!
¤ فرياد تو خالي سرنوشتي جز سكوت ندارد!
¤ آيينه ي دورانديش لبخندهاي همه را براي روزهاي مبادا و لحظه هاي تنهايي اش به خاطر مي سپارد!

/ 3 نظر / 6 بازدید
علی

سلام پسر خاله جون شام خونگی مال قدیما بود حالا باید شامو خودت بگیری بیاری

علی

سلام پسر خاله قالب وبت قشنگ شده راستی بازم دامنه کوتاه! رطب خوردی منعه رطب کردی!؟

علی

سلام پسر خاله نیستی؟ کجایی