امید دل ما

دل من نشسته در راه
چه شود اگر بیایی!
در هجوم غربت و غم
تو امید دل مایی
¤
تو به پیش خلوت من
یک سکوت پرصدایی
تو میان این صداها
پر زآوا و ندایی
¤
دل من تا به همیشه
داغ دیدار تو دارد
این همه لطف و صفا را
چه کسی جز تو بیارد؟
¤
شب من ماهی ندارد
ماه آسمان من نیست
بی تو آسمان شب ها
تا ابد خالی خالی ست
¤
آبی می شود شب ما
تو اگر بالی گشایی
دل من خسته شد از شب
گل نرگسم کجایی؟!

/ 0 نظر / 6 بازدید