با ستاره ها...

شهید محسن ابراهیم پور
من هم مانند هر کس دیگر زندگی را دوست دارم، از خوشی هایش لذت می برم. از صدای خنده بچه ها غرق در شادی می شوم، از تفریحات سالم و نشست و برخاستن و شادی ها مسرور می شوم؛ ولی نمی توانم به خاطرش از وظیفه و مسئولیتی که خدا برعهده ام گذاشته است، شانه خالی کنم.
عمر ما در این جهان کوتاه است. دور خوشی به سرعت می گذرد و وقتی، روزگار پیری و رخوت سر رسید، می بینی که کوله بارت خالی است و آن وقت شب و روز از عذاب وجدان و ترس از مجازات، خواب راحت نداری. پس بهتر است که از اول در فکر آن روزها بود و عمر را بیهوده تلف نکرد که جبران غفلت در پیری ثمری ندارد و نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.
چند ساعت دیگر برای حمله حرکت می کنیم. امکان برگشتن چیزی در حد صفر است، بدانید که من از جبهه رفتن هیچ هدفی جز طلب رضایت خدا نداشتم و بس.

/ 3 نظر / 6 بازدید
علی

فردا لیلةالرغائب است نخستین شب جمعه ماه مبارک رجب، لیلةالرغائب یا به عبارتی «شب آرزوها»ست که فضیلت بسیاری دارد و برای کسب هرچه بیشتر رحمت الهی و رسیدن به حوایج معنوی اعمالی برای آن ذکر شده است. پیشاپیش این شب رو بهتون تبریک می گم و براتون چند بسته پیامک آماده کردم http://torkkhavari.blogfa.com/