مردی که «چریک پیر» نام گرفت

شهید شریفی
 

حاج هادی نعمتی یکی ازفرماندهان دفاع مقدس از خاطراتش با شهید ابراهیم شریفی یکی  از فرماندهان گردان الحدید سخن می گوید: «شهید شریفی واقعا محبوب، متبسم، شجاع و بی باک بود، در خاطرم هست که فرماندهان هر زمانی گیر می کردند، خط قفل می شد و یا دشمن فشار می آورد از شهید شریفی کمک می گرفتند. او همیشه چفیه اش را به پهلویش می بست و دست به کمر حرکت می کرد، به حدی در کارهایش جدی و مقاوم بود که رزمندگان به او لقب «چریک پیر» داده بودند ضمن این که طبق اطلاعات من در جبهه فقط به ۲ نفر «بابا» می گفتند که یکی شهید نظرنژاد بود و دیگری شهید شریفی ... او خصوصیات عجیبی داشت برای همین به او «چریک پیر» می گفتند.»

/ 1 نظر / 4 بازدید