چرا بد حجابی ضد ارزش نیست ؟ !

یکی از آداب عجیبی که این سالها اندک اندک عمده خانواده های ایرانی را در بر گرفته است ، بی بند و باری های رایج در عروسیهاست بی شماهم دیده اید . حتی خانواده های کما بیش مذهبی در شب عروسی نزدیک نشان ، بسیاری از محرمات را حلال می دانند. اغلب عروس خانم با پوشش نیمه برهنه ظاهر شده و گاه همراه داما د غیر تمندش در وسط خیابان به رقص و پایکوبی می پردازد .
حکایت حجاب در این سرزمین هم داستان غریبی شده است پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی و تلاشهای بی وقفه مراکز فرهنگی برای ترویج این اخلاق حسنه به نظرمی رسد نتایج حاصله معکوس بوده است وهر هفته شاهدیم اغلب ائمه جمعه در این باب  تذکر و هشدارمی دهند. رسانه های جمعی در این میان نقش عمده ای دارند چنانکه به نظر می رسد هر آنچه را که ما در مدارس و از را ه فعالیت دیگر مراکز مربوطه برای ارزشمند جلوه دادن حجاب انجام می دهیم ، این رسانه ها پنبه می کنند . در اغلب فیلمها و سریالها ، از زنها ی محجبه در نقش خدمتکار و رده های پست اجتماعی استفاده می شود برعکس چهر ه های موجه و موفق عمدما حجاب درست و درمانی ندارند بطور مثال در فیلم های کمدی ، (مثل ورود آقایان ممنوع ) که چندی پیش سینماهای کشور را قرق کرده و فروش خوبی هم داشت ، هنر پیشه نقش اول زن ، تا وقتی که شخصیتی منفی و بداخلاق و منزجر کننده بود ، بشدت در رعایت حجاب خود می کوشید و بعد که به چهره ای خواستنی و منطقی بدل شد ، اندکی از کاکلش بیرون آمد و آرایش آشکار ی کرد و ..... توگویی یکی از لوازم خشک و بی منطقی و بد بودن همانا حجاب محکم این خانم بود .
با آنکه برخی ائمه جمعه ، نظیر حضر ت آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد ، اصرار دارند برخورد فیزیکی و ورود قوای انتظامی به این مقوله نتیجه موثر و بلند قدی نخواهد داشت چرا که این راه تجربه شده است ،اگر موثر بود اکنون ما اینجا نبودیم حداکثر چنین روشی ، رعایت حداقل پوشش ، انهم در معرض نیروهای باز دارنده است و همینکه فرد چشم انها را دور ببیند ، بقصد تلافی و انتقام هم که شده ، رویه بدتری در پیش خواهد گرفت . از سوی دیگر نباید این جماعت چنان رها باشند که نظیر آنچه در سمنان روی داد، یک خانم بدحجاب بخاطر مواجه شدن با امربه معروف ، روحانی پیر مردی که امام جماعت مسجد اصلی آن شهر بوده را مضروب کند و به بیمارستان بفرستند . کلید حل این معضل ، بدل کردن حجاب به یک هنجار و ارزش اجتماعی است باید کمیته ای تشکیل شود و راه رسیدن به این مهم را براساس یک نقشه راه ، در رسانه های کشور و بویژه در رسانه ملی دنبال کند اگر نه ده سال دیگر هم ، آش همین خواهد بود و کاسه همین . باید رسانه ملی اهمیت این مساله را درحدبسیارفوری و ضروری اش بپذیرد و در همان اندازه ، بدان بپردازد. انشاالله

محمدحسین جعفریان

/ 0 نظر / 4 بازدید