نوشته ای از شهید رجب بیگی

در پی سوالاتی که بعضی از خوانندگان راجع به اوضاع ایران و مشکلات فعلی پرسیده اند؛ با یکی از اعضای بلند پایه حزب بحث دانشگاه وابسته به جبهه شعار مصاحبه ای به عمل آورده ایم:
ممکن است اسمتان را بفرمایید:
ج: مخفی باید گردد
اجازه می دهید فیلم مصاحبه از تلویزیون هم پخش شود؟
ج: تصویر باید گردد.
نظرتان راجع به انقلاب ایران چیست؟
ج: تجدید باید گردد.
: درباره اوضاع کنونی ایران به طور کلی چه فکر می کنید؟
ج: تفسیر باید گردد
سیاست خارجی ایران را چگونه می بینید؟
ج: ترسیم باید گردد.
س: از گوشه و کنار خبر می رسد که ضد انقلاب شدیداً مشغول مبارزه با نهضت است آیا به نظر شما این اخبار صحت دارد؟
ج: تکذیب باید گردد.
راجع به اطلاعیه هایی که بعضی از گروه ها در نقاط حساس مرزی پخش می کنند چه می گویید؟
ج: تکثیر باید گردد.
یعنی می فرمایید اگر کسی بر ضد ملت قیام کرد باید آزاد باشد؟
ج: تشویق باید گردد.
اگر کسی این ضد انقلاب ها را دستگیر کرد؟
ج: تنبیه باید گردد.
پس اگر مثلا کسی لوله نفت را منفجر کرد، چه باید کرد؟
ج: تعمیر باید گردد.
در مورد پادگان های ارتش چه می گویید؟
ج: تسخیر باید گردد.
در آن صورت با تضادهای موجود در جامعه چه کنیم؟
ج: تشدید باید گردد.
فکر می کنید این نظر شما مورد قبول مردم قرار گیرد؟
ج: تحمیل باید گردد.
نظرتان راجع به بانک ها چیست؟
ج: ملی باید گردد.
ولی بانک ها که ملی شده اند! حالا برای سوال قبلی چه جوابی بنویسیم؟
ج: سانسور باید گردد
درباره زمین ها چه نظری دارید؟
ج: تقسیم باید گردد.
حتی زمین چمن دانشگاه؟
ج: تفریق باید گردد!
فکر می کنید مجلس موسسان لازم است؟
ج: تشکیل باید گردد
قانون اساسی چطور؟
ج: تکمیل باید گردد
راجع به اعطای خودمختاری بر خلق ها چه نظری دارید؟
ج: تقدیم باید گردد.
ایا شما در انتخابات شرکت می کنید؟
ج: تحریم باید گردد.
اوضاع رادیو تلویزیون به نظر شما چطور است؟
ج: تعطیل باید گردد.
چه پیشنهادی برای سیستم مدیریت آن دارید؟
ج: تعویض باید گردد.
میل دارید شما مدیر آن شوید؟
ج: تسریع باید گردد!
آن وقت رابطه شما با مردم چطور خواهد بود؟
ج: تقدیر باید گردد.
ولی اگر مردم شما را نخواستند با این عملشان چه خواهید کرد؟
ج: تقبیح باید گردد.
می دانید که بعضی ها به جای کار کردن شعار می دهند خوب با چنین کسانی چه باید کرد؟
ج: تکریم باید گردد.
در این صورت شعار چه خصوصیتی باید داشته باشد؟
ج: تفهیم باید گردد.
به نظر شما آیا این شعار می تواند با منفعت افراد رابطه داشته باشد؟
ج: تطبیق باید گردد.
در پایان فکر می کنید عکس العمل مردم در برابر این مصاحبه چه باید باشد؟
ممنون باید گردند!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید