از زبان مادر عروس

هدف مند سازی یارانه ها کلمه ای که مهجور ماند در این وانفسا تادیر روز می گفتند دولت مدیریت نمی کند اقتصاد خراب است گرانی سر سام آور است ... کو عدالت .... کو پول نفت و امروز می گویند ما مجبوریم بپذیریم! چون حرفی برای گفتن ندارند باید و نباید ها را پیش کشیده اند آقا جان تو که می گفتی کو مدیریت حال خودت در خانه خودت با سه یا چهار نفری که هستی خب مدیریت اقتصادی کن اگه عرضه نداری مدیریت کنی مقصر کسی نیست تو که دولتی را برای مدیریت بر  هفتاو پیج میلیون نفر یا بیشتر به سوء مدیریت متهم     می کردی حالا برای مدیریت یارانه برای خانواده کوچک خودت مانده ای پس اگه  نمی تونی...........واقعاً که

/ 1 نظر / 6 بازدید
علی

سلام پسر خاله